2004 (English) Description Codes Bid Codes 3278 2075 To 3278 2328

Last Update: Monday, October 19, 2015
Items Items Bid Code Range
0100 - 0193
0204 - 0292
0305 - 0368
0400 - 0499
0500 - 0585
0610 - 0690
0700 - 0788
0800 - 0800
1001 - 1160
2000 - 2350
3000 - 3289
4001 - 4686
5000 - 5997
6000 - 6999
7000 - 7668
8000 - 8999
9001 - 9610
3000 2001 - 3161 2001
3161 2002 - 3241 2001
3242 2001 - 3267 2192
3267 2193 - 3270 2068
3270 2069 - 3278 2074
3278 2075 - 3278 2328
3278 2329 - 3289 2001
Bid Codes Description Units
3278 2075 AGGR (GR 5) ALT 5X
NOTES: OTU
CY
3278 2076 AGGR (GR 3) ALT 6X
NOTES: OTU
CY
3278 2077 AGGR (GR 4) ALT 6X
NOTES: OTU
CY
3278 2078 AGGR (GR 5) ALT 6X
NOTES: OTU
CY
3278 2079 AGGR (GR 3) ALT 7X
NOTES: OTU
CY
3278 2080 AGGR (GR 4) ALT 7X
NOTES: OTU
CY
3278 2081 AGGR (GR 5) ALT 7X
NOTES: OTU
CY
3278 2082 AGGR (GR 3) ALT 8X
NOTES: OTU
CY
3278 2083 AGGR (GR 4) ALT 8X
NOTES: OTU
CY
3278 2084 AGGR (GR 5) ALT 8X
NOTES: OTU
CY
3278 2085 AGGR (GR 3) ALT 9X
NOTES: OTU
CY
3278 2086 AGGR (GR 4) ALT 9X
NOTES: OTU
CY
3278 2087 AGGR (GR 5) ALT 9X
NOTES: OTU
CY
3278 2091 AGGR (GR 3)
NOTES: OTU
CY
3278 2092 AGGR (GR 4)
NOTES: OTU
CY
3278 2093 AGGR (GR 5)
NOTES: OTU
CY
3278 2094 A - R BINDER (TY II)
NOTES: OTU
GAL
3278 2095 A - R BINDER (TY III)
NOTES: OTU
GAL
3278 2096 ASPH (TIER II) (EMUL)
NOTES: OTU
GAL
3278 2097 AGGR (TIER II) (TY B GR 4 OR TY L GR 4) CY
3278 2098 ASPH (TIER II) (EMUL) ALT 1X
NOTES: OTU
GAL
3278 2099 ASPH (TIER II) (EMUL) ALT 2X
NOTES: OTU
GAL
3278 2100 ASPH (TIER II) (EMUL) ALT 3X
NOTES: OTU
GAL
3278 2101 ASPH (TIER II) (EMUL) ALT 4X
NOTES: OTU
GAL
3278 2102 ASPH (TIER II) (EMUL) ALT 5X
NOTES: OTU
GAL
3278 2103 ASPH (TIER II) (EMUL) ALT 6X
NOTES: OTU
GAL
3278 2104 ASPH (TIER II) (EMUL) ALT 7X
NOTES: OTU
GAL
3278 2105 ASPH (TIER II) (EMUL) ALT 8X
NOTES: OTU
GAL
3278 2106 ASPH (TIER II) (EMUL) ALT 9X
NOTES: OTU
GAL
3278 2107 AGGR (TIER II) (TYBGR4 OR TYLGR4) ALT 1X
NOTES: OTU
CY
3278 2108 AGGR (TIER II) (TYBGR4 OR TYLGR4) ALT 2X
NOTES: OTU
CY
3278 2109 AGGR (TIER II) (TYBGR4 OR TYLGR4) ALT 3X
NOTES: OTU
CY
3278 2110 AGGR (TIER II) (TYBGR4 OR TYLGR4) ALT 4X
NOTES: OTU
CY
3278 2111 AGGR (TIER II) (TYBGR4 OR TYLGR4) ALT 5X
NOTES: OTU
CY
3278 2112 AGGR (TIER II) (TYBGR4 OR TYLGR4) ALT 6X
NOTES: OTU
CY
3278 2113 AGGR (TIER II) (TYBGR4 OR TYLGR4) ALT 7X
NOTES: OTU
CY
3278 2114 AGGR (TIER II) (TYBGR4 OR TYLGR4) ALT 8X
NOTES: OTU
CY
3278 2115 AGGR (TIER II) (TYBGR4 OR TYLGR4) ALT 9X
NOTES: OTU
CY
3278 2116 LOAD, HAUL & DISTRB AGGR (GR 5) 1X
NOTES: ALT BID JOBS
CY
3278 2117 LOAD, HAUL & DISTRB AGGR (GR 5) 2X
NOTES: ALT BID JOBS
CY
3278 2118 LOAD, HAUL & DISTRB AGGR (GR 5) 3X
NOTES: ALT BID JOBS
CY
3278 2119 LOAD, HAUL & DISTRB AGGR (GR 5) 4X
NOTES: ALT BID JOBS
CY
3278 2120 LOAD, HAUL & DISTRB AGGR (TY PL GR 3) CY
3278 2121 AGGR (TYP PB GR4) OR (TY PB GR4 MOD)
NOTES: OTU
TON
3278 2122 AGGR (TYP PB GR4) OR (TY PB GR4 MOD)
NOTES: OTU
CY
3278 2123 AGGR (GR 3) SAC A CY
3278 2124 AGGR (GR4) SAC A CY
3278 2125 ASPH (TIER II) ALT 1 GAL
3278 2126 ASPH (TIER II) ALT 2 GAL
3278 2127 ASPH (TIER II) ALT 3 GAL
3278 2128 AGGR (GR 4) ALT 1 CY
3278 2129 AGGR (GR 4) ALT 2 CY
3278 2130 AGGR (GR 4) ALT 3 CY
3278 2131 LOAD, HAUL, DISTRB AGGR (GR 4 OR 4S) CY
3278 2132 AGGR (TY - PD, GR 4) SAC A CY
3278 2133 AGGR (TY - PD, GR 4S) SAC A CY
3278 2134 AGGR (TY - PD, GR 5) SAC A CY
3278 2135 AGGR (TY - PD, GR 3 NON - LW) SAC B CY
3278 2136 AGGR (TY - PD, GR 3S) SAC B CY
3278 2137 AGGR (TY - PD, GR 4) SAC B CY
3278 2138 AGGR (TY - PD, GR 4S) SAC B CY
3278 2139 AGGR (TY - PD, GR 5) SAC B CY
3278 2140 AGGR (TY - PB, GR 3 NON - LW) SAC B CY
3278 2141 AGGR (TY - PB, GR 3S) SAC B CY
3278 2142 AGGR (TY - PB, GR 4) SAC B CY
3278 2143 AGGR (TY - PB, GR 4S) SAC B CY
3278 2144 AGGR (TY - PB, GR 5) SAC B CY
3278 2145 ASPH (AC - 20 - 5TR) GAL
3278 2146 ASPH (AC - 20XP) GAL
3278 2147 ASPH (AC - 15P) GAL
3278 2148 ASPH (AC - 10 - 2TR) GAL
3278 2149 EMULS ASPH (CHFRS - 2P) GAL GAL
3278 2150 AGGR (TY - A GR - 1 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2151 AGGR (TY - A GR - 2 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2152 AGGR (TY - A GR - 3S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2153 AGGR (TY - A GR - 3 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2154 AGGR (TY - A GR - 4S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2155 AGGR (TY - A GR - 4 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2156 AGGR (TY - A GR - 5S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2157 AGGR (TY - A GR - 5 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2158 AGGR (TY - B GR - 1 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2159 AGGR (TY - B GR - 2 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2160 AGGR (TY - B GR - 3S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2161 AGGR (TY - B GR - 3 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2162 AGGR (TY - B GR - 4S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2163 AGGR (TY - B GR - 4 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2164 AGGR (TY - B GR - 5S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2165 AGGR (TY - B GR - 5 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2166 AGGR (TY - C GR - 1 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2167 AGGR (TY - C GR - 2 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2168 AGGR (TY - C GR - 3S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2169 AGGR (TY - C GR - 3 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2170 AGGR (TY - C GR - 4S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2171 AGGR (TY - C GR - 4 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2172 AGGR (TY - C GR - 5S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2173 AGGR (TY - C GR - 5 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2174 AGGR (TY - D GR - 1 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2175 AGGR (TY - D GR - 2 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2176 AGGR (TY - D GR - 3S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2177 AGGR (TY - D GR - 3 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2178 AGGR (TY - D GR - 4S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2179 AGGR (TY - D GR - 4 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2180 AGGR (TY - D GR - 5S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2181 AGGR (TY - D GR - 5 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2182 AGGR (TY - E GR - 1 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2183 AGGR (TY - E GR - 2 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2184 AGGR (TY - E GR - 3S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2185 AGGR (TY - E GR - 3 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2186 AGGR (TY - E GR - 3LW SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2187 AGGR (TY - E GR - 4 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2188 AGGR (TY - E GR - 5S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2189 AGGR (TY - E GR - 5 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2190 AGGR (TY - L GR - 1 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2191 AGGR (TY - L GR - 2 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2192 AGGR (TY - L GR - 3S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2193 AGGR (TY - L GR - 3LW SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2194 AGGR (TY - L GR - 4S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2195 AGGR (TY - L GR - 4 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2196 AGGR (TY - L GR - 5S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2197 AGGR (TY - L GR - 5 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2198 AGGR (TY - PA GR - 1 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2199 AGGR (TY - PA GR - 2 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2200 AGGR (TY - PA GR - 3S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2201 AGGR (TY - PA GR - 3 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2202 AGGR (TY - PA GR - 4S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2203 AGGR (TY - PA GR - 4 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2204 AGGR (TY - PA GR - 5S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2205 AGGR (TY - PA GR - 5 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2206 AGGR (TY - PB GR - 1 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2207 AGGR (TY - PB GR - 2 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2208 AGGR (TY - PB GR - 3S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2209 AGGR (TY - PB GR - 3 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2210 AGGR (TY - PB GR - 4S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2211 AGGR (TY - PB GR - 4 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2212 AGGR (TY - PB GR - 5S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2213 AGGR (TY - PB GR - 5 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2214 AGGR (TY - PC GR - 1 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2215 AGGR (TY - PC GR - 2 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2216 AGGR (TY - PC GR - 3S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2217 AGGR (TY - PC GR - 3 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2218 AGGR (TY - PC GR - 4S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2219 AGGR (TY - PC GR - 4 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2220 AGGR (TY - PC GR - 5S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2221 AGGR (TY - PC GR - 5 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2222 AGGR (TY - PD GR - 1 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2223 AGGR (TY - PD GR - 2 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2224 AGGR (TY - PD GR - 3S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2225 AGGR (TY - PD GR - 3 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2226 AGGR (TY - PD GR - 4S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2227 AGGR (TY - PD GR - 4 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2228 AGGR (TY - PD GR - 5S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2229 AGGR (TY - PD GR - 5 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2230 AGGR (TY - PE GR - 1 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2231 AGGR (TY - PE GR - 2 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2232 AGGR (TY - PE GR - 3S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2233 AGGR (TY - PE GR - 3 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2234 AGGR (TY - PE GR - 3LW SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2235 AGGR (TY - PE GR - 4S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2236 AGGR (TY - PE GR - 4 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2237 AGGR (TY - PE GR - 5S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2238 AGGR (TY - PE GR - 5 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2239 AGGR (TY - PL GR - 1 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2240 AGGR (TY - PL GR - 2 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2241 AGGR (TY - PL GR - 3S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2242 AGGR (TY - PL GR - 3LW SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2243 AGGR (TY - PL GR - 4S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2244 AGGR (TY - PL GR - 4 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2245 AGGR (TY - PL GR - 5S SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2246 AGGR (TY - PL GR - 5 SAC - A)
NOTES: OTU
CY
3278 2247 AGGR (TY - A GR - 1 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2248 AGGR (TY - A GR - 2 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2249 AGGR (TY - A GR - 3S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2250 AGGR (TY - A GR - 3 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2251 AGGR (TY - A GR - 4S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2252 AGGR (TY - A GR - 4 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2253 AGGR (TY - A GR - 5S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2254 AGGR (TY - A GR - 5 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2255 AGGR (TY - B GR - 1 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2256 AGGR (TY - B GR - 2 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2257 AGGR (TY - B GR - 3S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2258 AGGR (TY - B GR - 3 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2259 AGGR (TY - B GR - 4S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2260 AGGR (TY - B GR - 4 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2261 AGGR (TY - B GR - 5S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2262 AGGR (TY - B GR - 5 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2263 AGGR (TY - C GR - 1 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2264 AGGR (TY - C GR - 2 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2265 AGGR (TY - C GR - 3S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2266 AGGR (TY - C GR - 3 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2267 AGGR (TY - C GR - 4S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2268 AGGR (TY - C GR - 4 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2269 AGGR (TY - C GR - 5S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2270 AGGR (TY - C GR - 5 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2271 AGGR (TY - D GR - 1 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2272 AGGR (TY - D GR - 2 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2273 AGGR (TY - D GR - 3S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2274 AGGR (TY - D GR - 3 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2275 AGGR (TY - D GR - 4S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2276 AGGR (TY - D GR - 4 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2277 AGGR (TY - D GR - 5S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2278 AGGR (TY - D GR - 5 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2279 AGGR (TY - E GR - 1 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2280 AGGR (TY - E GR - 2 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2281 AGGR (TY - E GR - 3S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2282 AGGR (TY - E GR - 3 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2283 AGGR (TY - E GR - 3LW SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2284 AGGR (TY - E GR - 4S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2285 AGGR (TY - E GR - 4 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2286 AGGR (TY - E GR - 5S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2287 AGGR (TY - E GR - 5 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2288 AGGR (TY - L GR - 1 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2289 AGGR (TY - L GR - 2 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2290 AGGR (TY - L GR - 3S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2291 AGGR (TY - L GR - 3LW SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2292 AGGR (TY - L GR - 4S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2293 AGGR (TY - L GR - 4 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2294 AGGR (TY - L GR - 5S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2295 AGGR (TY - L GR - 5 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2296 AGGR (TY - PA GR - 1 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2297 AGGR (TY - PA GR - 2 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2298 AGGR (TY - PA GR - 3S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2299 AGGR (TY - PA GR - 3 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2300 AGGR (TY - PA GR - 4S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2301 AGGR (TY - PA GR - 4 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2302 AGGR (TY - PA GR - 5S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2303 AGGR (TY - PA GR - 5 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2304 AGGR (TY - PB GR - 1 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2305 AGGR (TY - PB GR - 2 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2306 AGGR (TY - PB GR - 3S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2307 AGGR (TY - PB GR - 3 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2308 AGGR (TY - PB GR - 4S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2309 AGGR (TY - PB GR - 4 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2310 AGGR (TY - PB GR - 5S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2311 AGGR (TY - PB GR - 5 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2312 AGGR (TY - PC GR - 1 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2313 AGGR (TY - PC GR - 2 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2314 AGGR (TY - PC GR - 3S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2315 AGGR (TY - PC GR - 3 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2316 AGGR (TY - PC GR - 4S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2317 AGGR (TY - PC GR - 4 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2318 AGGR (TY - PC GR - 5S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2319 AGGR (TY - PC GR - 5 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2320 AGGR (TY - PD GR - 1 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2321 AGGR (TY - PD GR - 2 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2322 AGGR (TY - PD GR - 3S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2323 AGGR (TY - PD GR - 3 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2324 AGGR (TY - PD GR - 4S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2325 AGGR (TY - PD GR - 4 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2326 AGGR (TY - PD GR - 5S SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2327 AGGR (TY - PD GR - 5 SAC - B)
NOTES: OTU
CY
3278 2328 AGGR (TY - PE GR - 1 SAC - B)
NOTES: OTU
CY

Top of Page