2004 (English) Description Codes Bid Codes 3267 2141 To 3270 2016

Last Update: Friday, October 9, 2015
Items Items Bid Code Range
0100 - 0193
0204 - 0292
0305 - 0368
0400 - 0499
0500 - 0585
0610 - 0690
0700 - 0789
0800 - 0800
1000 - 1160
2000 - 2350
3000 - 3289
4000 - 4686
5000 - 5997
6000 - 6999
7000 - 7668
8000 - 8999
9001 - 9610
3000 2001 - 3131 2001
3131 2002 - 3235 2075
3235 2076 - 3267 2140
3267 2141 - 3270 2016
3270 2017 - 3278 2022
3278 2023 - 3278 2276
3278 2277 - 3289 2001
Bid Codes Description Units
3267 2141 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - C PG76 - 28 TON
3267 2142 D - GR HMA (SQ) TY - D PG76 - 28 TON
3267 2143 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - A PG76 - 34 TON
3267 2144 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - B PG76 - 34 TON
3267 2145 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - C PG76 - 34 TON
3267 2146 D - GR HMA (SQ) TY - D PG76 - 34 TON
3267 2147 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - A PG82 - 16 TON
3267 2148 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - B PG82 - 16 TON
3267 2149 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - C PG82 - 16 TON
3267 2150 D - GR HMA (SQ) TY - D PG82 - 16 TON
3267 2151 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - A PG82 - 22 TON
3267 2152 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - B PG82 - 22 TON
3267 2153 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - C PG82 - 22 TON
3267 2154 D - GR HMA (SQ) TY - D PG82 - 22 TON
3267 2155 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - A PG82 - 28 TON
3267 2156 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - B PG82 - 28 TON
3267 2157 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - C PG82 - 28 TON
3267 2158 D - GR HMA (SQ) TY - D PG82 - 28 TON
3267 2159 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG58 - 22 TON
3267 2160 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG58 - 22 TON
3267 2161 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG58 - 22 TON
3267 2162 D - GR HMA (SQ) TY - F PG58 - 22 TON
3267 2163 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG58 - 28 TON
3267 2164 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG58 - 28 TON
3267 2165 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG58 - 28 TON
3267 2166 D - GR HMA (SQ) TY - F PG58 - 28 TON
3267 2167 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG58 - 34 TON
3267 2168 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG58 - 34 TON
3267 2169 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG58 - 34 TON
3267 2170 D - GR HMA (SQ) TY - F PG58 - 34 TON
3267 2171 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG64 - 16 TON
3267 2172 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG64 - 16 TON
3267 2173 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG64 - 16 TON
3267 2174 D - GR HMA (SQ) TY - F PG64 - 16 TON
3267 2175 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG64 - 22 TON
3267 2176 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG64 - 22 TON
3267 2177 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG64 - 22 TON
3267 2178 D - GR HMA (SQ) TY - F PG64 - 22 TON
3267 2179 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG64 - 28 TON
3267 2180 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG64 - 28 TON
3267 2181 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG64 - 28 TON
3267 2182 D - GR HMA (SQ) TY - F PG64 - 28 TON
3267 2183 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG64 - 34 TON
3267 2184 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG64 - 34 TON
3267 2185 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG64 - 34 TON
3267 2186 D - GR HMA (SQ) TY - F PG64 - 34 TON
3267 2187 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG70 - 16 TON
3267 2188 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG70 - 16 TON
3267 2189 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG70 - 16 TON
3267 2190 D - GR HMA (SQ) TY - F PG70 - 16 TON
3267 2191 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG70 - 22 TON
3267 2192 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG70 - 22 TON
3267 2193 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG70 - 22 TON
3267 2194 D - GR HMA (SQ) TY - F PG70 - 22 TON
3267 2195 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG70 - 28 TON
3267 2196 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG70 - 28 TON
3267 2197 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG70 - 28 TON
3267 2198 D - GR HMA (SQ) TY - F PG70 - 28 TON
3267 2199 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG70 - 34 TON
3267 2200 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG70 - 34 TON
3267 2201 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG70 - 34 TON
3267 2202 D - GR HMA (SQ) TY - F PG70 - 34 TON
3267 2203 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG76 - 16 TON
3267 2204 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG76 - 16 TON
3267 2205 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG76 - 16 TON
3267 2206 D - GR HMA (SQ) TY - F PG76 - 16 TON
3267 2207 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG76 - 22 TON
3267 2208 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG76 - 22 TON
3267 2209 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG76 - 22 TON
3267 2210 D - GR HMA (SQ) TY - F PG76 - 22 TON
3267 2211 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG76 - 28 TON
3267 2212 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG76 - 28 TON
3267 2213 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG76 - 28 TON
3267 2214 D - GR HMA (SQ) TY - F PG76 - 28 TON
3267 2215 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG76 - 34 TON
3267 2216 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG76 - 34 TON
3267 2217 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG76 - 34 TON
3267 2218 D - GR HMA (SQ) TY - F PG76 - 34 TON
3267 2219 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG82 - 16 TON
3267 2220 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG82 - 16 TON
3267 2221 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG82 - 16 TON
3267 2222 D - GR HMA (SQ) TY - F PG82 - 16 TON
3267 2223 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG82 - 22 TON
3267 2224 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG82 - 22 TON
3267 2225 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG82 - 22 TON
3267 2226 D - GR HMA (SQ) TY - F PG82 - 22 TON
3267 2227 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - A PG82 - 28 TON
3267 2228 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - B PG82 - 28 TON
3267 2229 D - GR HMA (SQ) TY - F SAC - C PG82 - 28 TON
3267 2230 D - GR HMA (SQ) TY - F PG82 - 28 TON
3267 2231 D - GR HMA (SQ) TY - C SAC - B PG70 - 22S TON
3267 2232 D - GR HMA (SQ) TY - C OR D PG64 - 22 TON
3267 2233 D - GR HMA (SQ) TY - B SAC - A PG76 - 22 TON
3267 2234 D - GR HMA (SQ) TY - B PG76 - 22 TON
3267 2235 D - GR HMA (SQ) TY - B SAC - A PG70 - 28 TON
3267 2236 D - GR HMA (SQ) TY - B PG64 - 22 (LEVEL UP) TON
3267 2237 D - GR HMA (SQ) TY - B PG64 - 22 (BASE BID) TON
3267 2238 D - GR HMA (SQ) TY - B PG70 - 28 TON
3267 2239 D - GR HMA (SQ) TY - B SAC - B PG64 - 22 TON
3267 2240 D - GR HMA (SQ) TY - B SAC - B PG70 - 22 TON
3267 2241 D - GR HMA (SQ) TY - B SAC - B PG76 - 22 TON
3267 2242 D - GR HMA (SQ) TY - B OR D PG64 - 22 (LVL - UP) TON
3267 2243 D - GR HMA (SQ) TYC PG70 - 22 (LEVEL - UP) TON
3267 2244 D - GR HMA (SQ) TY - C PG64 - 22 (LEVEL - UP) TON
3267 2245 D - GR HMA (SQ) TY - C OR D PG64 - 22 (LVL - UP) TON
3267 2246 D - GR HMA (SQ) TY - D PG64_22 (LEVEL - UP) TON
3267 2247 D - GR HMA (SQ) TY - D PG 70 - 22 (LEVEL - UP) TON
3267 2248 D - GR HMA (SQ) TY - D PG 70_16 (LEVEL - UP) TON
3267 2249 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - B PG64 - 22 (ALT 1X TON
3267 2250 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - B PG64 - 22 (ALT 2X TON
3267 2251 D - GR HMA (SQ) TY - D SAC - A PG64 - 22 (W / MTV) TON
3267 2252 D - GR HMA (SQ) TY C SAC - A PG64 - 22 (W / MTV) TON
3267 2253 D - GR HMA (SQ) TY - D PG 70 - 28 (LEVEL - UP) TON
3267 2254 D - GR - HMA (SQ) TY - B SAC - A PG76 - 28 TON
3267 2255 D - GR HMA TY C SAC - A PG70 - 22 (LATEX ADD) TON
3267 2256 D - GR HMA TY C SAC - B PG70 - 22 (LATEX ADD) TON
3267 2257 D - GR HMA TY C PG70 - 22 (LATEX ADDITIVE) TON
3267 2258 D - GR HMA TY C PG70 - 22 (LEV - UP) (LTX ADD) TON
3267 2259 D - GR HMA TY D SAC - A PG70 - 22 (LATEX ADD) TON
3267 2260 D - GR HMA TY D SAC - B PG70 - 22 (LATEX ADD) TON
3267 2261 D - GR HMA TY D PG70 - 22 (LATEX ADDITIVE) TON
3267 2262 D - GR HMA TY D PG70 - 22 (LEV - UP) (LTX ADD) TON
3268 2001 D - GR HMA TY - A PG58 - 22 TON
3268 2002 D - GR HMA TY - A PG58 - 28 TON
3268 2003 D - GR HMA TY - A PG64 - 22 TON
3268 2004 D - GR HMA TY - A PG64 - 28 TON
3268 2005 D - GR HMA TY - A PG70 - 22 TON
3268 2006 D - GR HMA TY - B PG58 - 22 TON
3268 2007 D - GR HMA TY - B PG58 - 28 TON
3268 2008 D - GR HMA TY - B PG64 - 22 TON
3268 2009 D - GR HMA TY - B PG64 - 28 TON
3268 2010 D - GR HMA TY - B PG70 - 22 TON
3268 2011 D - GR HMA TY - C SAC - A PG58 - 22 TON
3268 2012 D - GR HMA TY - C SAC - B PG58 - 22 TON
3268 2013 D - GR HMA TY - C PG58 - 22 TON
3268 2014 D - GR HMA TY - C SAC - A PG58 - 28 TON
3268 2015 D - GR HMA TY - C SAC - B PG58 - 28 TON
3268 2016 D - GR HMA TY - C PG58 - 28 TON
3268 2017 D - GR HMA TY - C SAC - A PG64 - 16 TON
3268 2018 D - GR HMA TY - C SAC - B PG64 - 16 TON
3268 2019 D - GR HMA TY - C PG64 - 16 TON
3268 2020 D - GR HMA TY - C SAC - A PG64 - 22 TON
3268 2021 D - GR HMA TY - C SAC - B PG64 - 22 TON
3268 2022 D - GR HMA TY - C PG64 - 22 TON
3268 2023 D - GR HMA TY - C SAC - A PG64 - 28 TON
3268 2024 D - GR HMA TY - C SAC - B PG64 - 28 TON
3268 2025 D - GR HMA TY - C PG64 - 28 TON
3268 2026 D - GR HMA TY - C SAC - A PG70 - 22 TON
3268 2027 D - GR HMA TY - C SAC - B PG70 - 22 TON
3268 2028 D - GR HMA TY - C PG70 - 22 TON
3268 2029 D - GR HMA TY - C SAC - A PG76 - 22 TON
3268 2030 D - GR HMA TY - C SAC - B PG76 - 22 TON
3268 2031 D - GR HMA TY - C PG76 - 22 TON
3268 2032 D - GR HMA TY - D SAC - A PG58 - 22 TON
3268 2033 D - GR HMA TY - D SAC - B PG58 - 22 TON
3268 2034 D - GR HMA TY - D PG58 - 22 TON
3268 2035 D - GR HMA TY - D SAC - A PG58 - 28 TON
3268 2036 D - GR HMA TY - D SAC - B PG58 - 28 TON
3268 2037 D - GR HMA TY - D PG58 - 28 TON
3268 2038 D - GR HMA TY - D SAC - A PG64 - 22 TON
3268 2039 D - GR HMA TY - D SAC - B PG64 - 22 TON
3268 2040 D - GR HMA TY - D PG64 - 22 TON
3268 2041 D - GR HMA TY - D SAC - A PG70 - 22 TON
3268 2042 D - GR HMA TY - D SAC - B PG70 - 22 TON
3268 2043 D - GR HMA TY - D PG70 - 22 TON
3268 2044 D - GR HMA TY - D SAC - A PG70 - 28 TON
3268 2045 D - GR HMA TY - D SAC - B PG70 - 28 TON
3268 2046 D - GR HMA TY - D PG70 - 28 TON
3268 2047 D - GR HMA TY - D SAC - A PG76 - 22 TON
3268 2048 D - GR HMA TY - D SAC - B PG76 - 22 TON
3268 2049 D - GR HMA TY - D PG76 - 22 TON
3268 2050 D - GR HMA TY - F SAC - A PG64 - 22 TON
3268 2051 D - GR HMA TY - F SAC - B PG64 - 22 TON
3268 2052 D - GR HMA TY - F PG64 - 22 TON
3268 2053 D - GR HMA TY - F SAC - A PG70 - 22 TON
3268 2054 D - GR HMA TY - F SAC - B PG70 - 22 TON
3268 2055 D - GR HMA TY - F PG70 - 22 TON
3268 2056 D - GR HMA TY - F SAC - A PG76 - 22 TON
3268 2057 D - GR HMA TY - F SAC - B PG76 - 22 TON
3268 2058 D - GR HMA TY - F PG76 22 TON
3268 2059 PRODUCTION BONUS / PENALTY DOL
3268 2060 PLACEMENT BONUS / PENALTY DOL
3268 2061 D - GR HMA TY - C PG76 - 22 (LEVEL - UP) TON
3268 2062 D - GR HMA TY - D PG64 - 22 (LEVEL - UP) TON
3268 2063 D - GR HMA TY - C PG64 - 22 (LEVEL UP) TON
3268 2064 D - GR HMA TY - D PG 70 - 22 (LEVEL - UP) TON
3268 2065 D - GR HMA TY - B PG76 - 22 (LEVEL UP) TON
3268 2066 D - GR HMA TY - C PG70 - 22 (LEVEL - UP) TON
3268 2067 D - GR HMA TY - B PG76 - 22 TON
3268 2068 D - GR HMA TY - D PG76 - 22 (LEVEL - UP) TON
3268 2069 D - GR HMA TY - B PG64 - 22 (OPT1) TON
3268 2070 D - GR HMA TY - B PG64 - 22 (OPT2) TON
3268 2071 D - GR HMA TY - C SAC - B PG70 - 22 (OPT1) TON
3268 2072 D - GR HMA TY - C SAC - B PG70 - 22 (OPT2) TON
3268 2073 D - GR HMA TY B SAC - A PG 76 - 22 TON
3268 2074 D - GR HMA TY - D PG 70 - 16 (LEVEL - UP) TON
3268 2075 D - GR HMA TY B SAC - B PG (76 - 22) TON
3268 2076 D - GR HMA TY B SAC - B PG (64 - 22) TON
3268 2077 D - GR HMA TY - D SAC - B PG64 - 28 TON
3268 2080 D - GR HMA TY - B PG64 - 22 (LEVEL - UP) TON
3268 2081 D - GR HMA TY - C OR D PG64_22 (LVL - UP) TON
3268 2082 D - GR HMA TY - F SAC - B PG70 - 28 TON
3268 2084 D - GR HMA TY - C SAC - A, PG70 - 28 TON
3268 2085 D - GR HMA TY - D SAC - A PG 76 - 28 TON
3268 2086 D - GR HMA TY - B PG70 - 28 TON
3268 2087 D - GR HMA TY - B PG 76 - 28 TON
3268 2088 D - GR HMA TY - C SAC - B PG70 - 28 TON
3268 2089 D - GR HMA TY - B SAC - B PG 70 - 22 TON
3268 2090 D - GR HMA TY D PG 76 - 28 (LEVEL - UP) TON
3268 2255 D - GR HMA TY - B PG64 - 22 (EXEMPT) TON
3268 2256 D - GR HMA TY - D PG70 - 28 (LEVEL - UP) TON
3268 2257 D - GR HMA TY - D SAC - B PG70 - 22 (LTX ADD) TON
3268 2258 D - GR HMA TY C SAC - A PG70 - 22 (LATEX ADD) TON
3268 2259 D - GR HMA TY C SAC - B PG70 - 22 (LATEX ADD) TON
3268 2260 D - GR HMA TY C PG70 - 22 (LATEX ADDITIVE) TON
3268 2261 D - GR HMA TY C PG70 - 22 (LEV - UP) (LTX ADD) TON
3268 2262 D - GR HMA TY D SAC - A PG70 - 22 (LATEX ADD) TON
3268 2263 D - GR HMA TY D SAC - B PG70 - 22 (LATEX ADD) TON
3268 2264 D - GR HMA TY D PG70 - 22 (LATEX ADDITIVE) TON
3268 2265 D - GR HMA TY D PG70 - 22 (LEV - UP) (LTX ADD) TON
3268 2266 D - GR HMA TY F SAC - A PG70 - 22 (LATEX ADD) TON
3269 2001 PFC (ASPHALT) PG76 - 16 TON
3269 2002 PFC (ASPHALT) PG76 - 22 TON
3269 2003 PFC (ASPHALT) PG76 - 28 TON
3269 2004 PFC (ASPHALT) PG76 - 34 TON
3269 2005 PFC (ASPHALT) A - R - BNDR TON
3269 2006 PFC (AGGREGATE) (PG76 MIX) SAC - A TON
3269 2007 PFC (AGGREGATE) (A - R MIX) SAC - A TON
3269 2008 PFC (AGGREGATE) (PG76 MIX) SAC - B TON
3269 2009 PFC (AGGREGATE) (A - R MIX) SAC - B TON
3269 2010 PFC (AGGREGATE) (PG76 MIX) SAC - C TON
3269 2011 PFC (AGGREGATE) (A - R MIX) SAC - C TON
3269 2012 PFC (ASPHALT) PG 76 - 22 TR TON
3269 2013 PFC (AGGREGATE) (PG76 MIX) (GR 5) SAC - A TON
3269 2014 PFC - F (AGGR) PG76 - 22 SAC - A TON
3270 2001 SUPERPAVE MIXTURES SP - A PG58 - 22 TON
3270 2002 SUPERPAVE MIXTURES SP - A PG58 - 28 TON
3270 2003 SUPERPAVE MIXTURES SP - A PG64 - 16 TON
3270 2004 SUPERPAVE MIXTURES SP - A PG64 - 22 TON
3270 2005 SUPERPAVE MIXTURES SP - A PG64 - 28 TON
3270 2006 SUPERPAVE MIXTURES SP - A PG70 - 16 TON
3270 2007 SUPERPAVE MIXTURES SP - A PG70 - 22 TON
3270 2008 SUPERPAVE MIXTURES SP - B PG58 - 22 TON
3270 2009 SUPERPAVE MIXTURES SP - B PG58 - 28 TON
3270 2010 SUPERPAVE MIXTURES SP - B PG64 - 16 TON
3270 2011 SUPERPAVE MIXTURES SP - B PG64 - 22 TON
3270 2012 SUPERPAVE MIXTURES SP - B PG64 - 28 TON
3270 2013 SUPERPAVE MIXTURES SP - B PG70 - 16 TON
3270 2014 SUPERPAVE MIXTURES SP - B PG70 - 22 TON
3270 2015 SUPERPAVE MIXTURES SP - C SAC - A PG58 - 22 TON
3270 2016 SUPERPAVE MIXTURES SP - C SAC - B PG58 - 22 TON

Top of Page