2004 (English) Description Codes Bid Codes 0467 2067 To 0467 2317

Last Update: Tuesday, April 15, 2014
Items Items Bid Code Range
0100 - 0193
0204 - 0292
0305 - 0368
0400 - 0499
0500 - 0585
0610 - 0690
0700 - 0788
0800 - 0800
1001 - 1146
2000 - 2239
3000 - 3283
4001 - 4667
5000 - 5997
6000 - 6999
7000 - 7658
8000 - 8999
9001 - 9610
0400 2001 - 0420 2061
0420 2062 - 0425 2023
0425 2024 - 0430 2136
0430 2137 - 0432 2113
0432 2114 - 0446 2031
0446 2032 - 0450 2627
0450 2628 - 0462 2006
0462 2007 - 0464 2131
0464 2132 - 0465 2240
0465 2241 - 0465 2495
0465 2496 - 0465 4066
0465 4067 - 0466 2190
0466 2191 - 0467 2066
0467 2067 - 0467 2317
0467 2318 - 0467 2568
0467 2569 - 0476 2040
0476 2041 - 0499 2002
Bid Codes Description Units
0467 2067 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 6 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2068 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 7 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2069 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 8 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2070 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 9 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2071 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 10 FT (3: 1) (C) EA
0467 2072 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 11 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2073 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 5 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2074 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 6 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2075 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 7 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2076 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 8 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2077 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 9 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2078 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 10 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2079 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 11 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2080 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 5 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2081 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 6 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2082 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 7 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2083 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 8 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2084 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 9 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2085 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 10 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2086 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 11 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2087 SET (TY I) (S= 11 FT) (HW= 5 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2088 SET (TY I) (S= 11 FT) (HW= 6 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2089 SET (TY I) (S= 11 FT) (HW= 7 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2090 SET (TY I) (S= 11 FT) (HW= 8 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2091 SET (TY I) (S= 11 FT) (HW= 9 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2092 SET (TY I) (S= 11 FT) (HW= 10 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2093 SET (TY I) (S= 11 FT) (HW= 11 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2094 SET (TY I) (S= 12 FT) (HW= 5 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2095 SET (TY I) (S= 12 FT) (HW= 6 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2096 SET (TY I) (S= 12 FT) (HW= 7 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2097 SET (TY I) (S= 12 FT) (HW= 8 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2098 SET (TY I) (S= 12 FT) (HW= 9 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2099 SET (TY I) (S= 12 FT) (HW= 10 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2100 SET (TY I) (S= 12 FT) (HW= 11 FT) (3: 1) (C) EA
0467 2101 SET (TY I) (S= 3 FT) (HW= 3 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2102 SET (TY I) (S= 3 FT) (HW= 4 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2103 SET (TY I) (S= 3 FT) (HW= 5 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2104 SET (TY I) (S= 3 FT) (HW= 6 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2105 SET (TY I) (S= 3 FT) (HW= 7 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2106 SET (TY I) (S= 3 FT) (HW= 8 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2107 SET (TY I) (S= 4 FT) (HW= 3 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2108 SET (TY I) (S= 4 FT) (HW= 4 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2109 SET (TY I) (S= 4 FT) (HW= 5 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2110 SET (TY I) (S= 4 FT) (HW= 6 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2111 SET (TY I) (S= 4 FT) (HW= 7 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2112 SET (TY I) (S= 4 FT) (HW= 8 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2113 SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 3 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2114 SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 4 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2115 SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 5 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2116 SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 6 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2117 SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 7 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2118 SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 8 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2119 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 3 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2120 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 4 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2121 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 5 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2122 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 6 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2123 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 7 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2124 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 8 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2125 SET (TY I) (S= 7 FT) (HW= 3 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2126 SET (TY I) (S= 7 FT) (HW= 4 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2127 SET (TY I) (S= 7 FT) (HW= 5 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2128 SET (TY I) (S= 7 FT) (HW= 6 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2129 SET (TY I) (S= 7 FT) (HW= 7 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2130 SET (TY I) (S= 7 FT) (HW= 8 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2131 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 5 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2132 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 6 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2133 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 7 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2134 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 8 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2135 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 5 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2136 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 6 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2137 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 7 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2138 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 8 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2139 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 5 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2140 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 6 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2141 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 7 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2142 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 8 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2143 SET (TY I) (S= 11 FT) (HW= 5 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2144 SET (TY I) (S= 11 FT) (HW= 6 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2145 SET (TY I) (S= 11 FT) (HW= 7 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2146 SET (TY I) (S= 11 FT) (HW= 8 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2147 SET (TY I) (S= 12 FT) (HW= 5 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2148 SET (TY I) (S= 12 FT) (HW= 6 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2149 SET (TY I) (S= 12 FT) (HW= 7 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2150 SET (TY I) (S= 12 FT) (HW= 8 FT) (4: 1) (C) EA
0467 2151 SET (TY I) (S= 3 FT) (HW= 3 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2152 SET (TY I) (S= 3 FT) (HW= 4 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2153 SET (TY I) (S= 3 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2154 SET (TY I) (S= 4 FT) (HW= 3 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2155 SET (TY I) (S= 4 FT) (HW= 4 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2156 SET (TY I) (S= 4 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2157 SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 3 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2158 SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 4 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2159 SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2160 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 3 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2161 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 4 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2162 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2163 SET (TY I) (S= 7 FT) (HW= 3 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2164 SET (TY I) (S= 7 FT) (HW= 4 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2165 SET (TY I) (S= 7 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2166 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 4 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2167 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2168 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2169 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2170 SET (TY I) (S= 11 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2171 SET (TY I) (S= 12 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (C) EA
0467 2172 SET (TY I) (S= 3 FT) (HW= 3 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2173 SET (TY I) (S= 3 FT) (HW= 4 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2174 SET (TY I) (S= 3 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2175 SET (TY I) (S= 3 FT) (HW= 6 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2176 SET (TY I) (S= 3 FT) (HW= 7 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2177 SET (TY I) (S= 4 FT) (HW= 3 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2178 SET (TY I) (S= 4 FT) (HW= 4 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2179 SET (TY I) (S= 4 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2180 SET (TY I) (S= 4 FT) (HW= 6 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2181 SET (TY I) (S= 4 FT) (HW= 7 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2182 SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 3 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2183 SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 4 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2184 SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2185 SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 6 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2186 SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 7 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2187 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 3 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2188 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 4 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2189 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2190 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 6 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2191 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 7 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2192 SET (TY I) (S= 7 FT) (HW= 3 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2193 SET (TY I) (S= 7 FT) (HW= 4 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2194 SET (TY I) (S= 7 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2195 SET (TY I) (S= 7 FT) (HW= 6 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2196 SET (TY I) (S= 7 FT) (HW= 7 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2197 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 4 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2198 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2199 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 6 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2200 SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 7 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2201 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2202 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 6 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2203 SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 7 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2204 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 5 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2205 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 6 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2206 SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 7 FT) (6: 1) (P) EA
0467 2207 SET (TY II) (12 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA
0467 2208 SET (TY II) (15 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA
0467 2209 SET (TY II) (18 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA
0467 2210 SET (TY II) (21 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA
0467 2211 SET (TY II) (24 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA
0467 2212 SET (TY II) (27 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA
0467 2213 SET (TY II) (30 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA
0467 2214 SET (TY II) (33 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA
0467 2215 SET (TY II) (36 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA
0467 2216 SET (TY II) (42 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA
0467 2217 SET (TY II) (48 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA
0467 2218 SET (TY II) (54 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA
0467 2219 SET (TY II) (60 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA
0467 2220 SET (TY II) (12 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA
0467 2221 SET (TY II) (15 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA
0467 2222 SET (TY II) (18 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA
0467 2223 SET (TY II) (21 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA
0467 2224 SET (TY II) (24 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA
0467 2225 SET (TY II) (30 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA
0467 2226 SET (TY II) (33 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA
0467 2227 SET (TY II) (36 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA
0467 2228 SET (TY II) (42 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA
0467 2229 SET (TY II) (48 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA
0467 2230 SET (TY II) (54 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA
0467 2231 SET (TY II) (60 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA
0467 2232 SET (TY II) (12 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA
0467 2233 SET (TY II) (15 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA
0467 2234 SET (TY II) (18 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA
0467 2235 SET (TY II) (21 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA
0467 2236 SET (TY II) (24 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA
0467 2237 SET (TY II) (27 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA
0467 2238 SET (TY II) (30 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA
0467 2239 SET (TY II) (33 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA
0467 2240 SET (TY II) (36 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA
0467 2241 SET (TY II) (42 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA
0467 2242 SET (TY II) (48 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA
0467 2243 SET (TY II) (54 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA
0467 2244 SET (TY II) (60 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA
0467 2245 SET (TY II) (12 IN) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2246 SET (TY II) (15 IN) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2247 SET (TY II) (18 IN) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2248 SET (TY II) (21 IN) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2249 SET (TY II) (24 IN) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2250 SET (TY II) (27 IN) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2251 SET (TY II) (30 IN) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2252 SET (TY II) (33 IN) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2253 SET (TY II) (36 IN) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2254 SET (TY II) (42 IN) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2255 SET (TY II) (48 IN) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2256 SET (TY II) (54 IN) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2257 SET (TY II) (60 IN) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2258 SET (TY II) (12 IN) (CMP) (4: 1) (C) EA
0467 2259 SET (TY II) (15 IN) (CMP) (4: 1) (C) EA
0467 2260 SET (TY II) (18 IN) (CMP) (4: 1) (C) EA
0467 2261 SET (TY II) (21 IN) (CMP) (4: 1) (C) EA
0467 2262 SET (TY II) (24 IN) (CMP) (4: 1) (C) EA
0467 2263 SET (TY II) (27 IN) (CMP) (4: 1) (C) EA
0467 2264 SET (TY II) (30 IN) (CMP) (4: 1) (C) EA
0467 2265 SET (TY II) (33 IN) (CMP) (4: 1) (C) EA
0467 2266 SET (TY II) (36 IN) (CMP) (4: 1) (C) EA
0467 2267 SET (TY II) (42 IN) (CMP) (4: 1) (C) EA
0467 2268 SET (TY II) (48 IN) (CMP) (4: 1) (C) EA
0467 2269 SET (TY II) (54 IN) (CMP) (4: 1) (C) EA
0467 2270 SET (TY II) (60 IN) (CMP) (4: 1) (C) EA
0467 2271 SET (TY II) (12 IN) (CMP) (6: 1) (C) EA
0467 2272 SET (TY II) (15 IN) (CMP) (6: 1) (C) EA
0467 2273 SET (TY II) (18 IN) (CMP) (6: 1) (C) EA
0467 2274 SET (TY II) (21 IN) (CMP) (6: 1) (C) EA
0467 2275 SET (TY II) (24 IN) (CMP) (6: 1) (C) EA
0467 2276 SET (TY II) (27 IN) (CMP) (6: 1) (C) EA
0467 2277 SET (TY II) (30 IN) (CMP) (6: 1) (C) EA
0467 2278 SET (TY II) (33 IN) (CMP) (6: 1) (C) EA
0467 2279 SET (TY II) (36 IN) (CMP) (6: 1) (C) EA
0467 2280 SET (TY II) (42 IN) (CMP) (6: 1) (C) EA
0467 2281 SET (TY II) (48 IN) (CMP) (6: 1) (C) EA
0467 2282 SET (TY II) (54 IN) (CMP) (6: 1) (C) EA
0467 2283 SET (TY II) (60 IN) (CMP) (6: 1) (C) EA
0467 2284 SET (TY II) (12 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2285 SET (TY II) (15 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2286 SET (TY II) (18 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2287 SET (TY II) (21 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2288 SET (TY II) (24 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2289 SET (TY II) (27 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2290 SET (TY II) (30 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2291 SET (TY II) (33 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2292 SET (TY II) (36 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2293 SET (TY II) (42 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2294 SET (TY II) (48 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2295 SET (TY II) (54 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2296 SET (TY II) (60 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2297 SET (TY II) (66 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2298 SET (TY II) (72 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA
0467 2299 SET (TY II) (12 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2300 SET (TY II) (15 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2301 SET (TY II) (18 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2302 SET (TY II) (21 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2303 SET (TY II) (24 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2304 SET (TY II) (27 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2305 SET (TY II) (30 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2306 SET (TY II) (33 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2307 SET (TY II) (36 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2308 SET (TY II) (42 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2309 SET (TY II) (48 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2310 SET (TY II) (54 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2311 SET (TY II) (60 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2312 SET (TY II) (66 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2313 SET (TY II) (72 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA
0467 2314 SET (TY II) (DES 1) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2315 SET (TY II) (DES 2) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2316 SET (TY II) (DES 3) (CMP) (3: 1) (C) EA
0467 2317 SET (TY II) (DES 4) (CMP) (3: 1) (C) EA

Top of Page