AVERAGE LOW BID UNIT PRICE - CONSTRUCTION - YOAKUM DISTRICT

Last Update: Monday, November 23, 2015
ITEMS 610 2038 TO 658 6061
Items Items Bid Code Range
0100 - 0169
0247 - 0275
0310 - 0361
0400 - 0496
0500 - 0560
0610 - 0688
0752 - 0760
1122 - 1122
2335 - 2335
3268 - 3268
4001 - 4029
5001 - 5369
6001 - 6834
8251 - 8251
610 2038 - 658 6061
658 6062 - 677 2006
677 2007 - 688 6003
Item No Description Units November 30, 2015 Twelve Month Moving Usage
Quantity Avg Bid Quantity Avg Bid
610 2038 INS RD IL AM (TY SA) 50T - 10 (.4 KW) S EA     1.000 5,000.00000 1
610 2064 RELOCATE RD IL ASM (TRANS - BASE) EA     1.000 2,500.00000 1
610 6009 REMOVE RD IL ASM (TRANS - BASE) EA 7.000 500.00000 10.000 458.00000 2
610 6011 IN RD IL AM (U / P) (TY 1) (150W) S EA 8.000 1,200.00000 8.000 1,200.00000 1
610 6050 IN RD IL AM (TY SA) 40T - 8 (250W) S EA 43.000 3,000.00000 43.000 3,000.00000 1
610 6320 IN RD IL (TY ST) 50T - 10 (400W EQ) LED EA     3.000 4,300.00000 1
618 2018 CONDT (PVC) (SCHD 40) ( 2") LF     342.000 8.13000 1
618 2024 CONDT (PVC) (SCHD 40) (4") LF     203.000 14.85000 1
618 2034 CONDT (PVC) (SCHD 80) (2") LF     836.000 5.00000 1
618 6023 CONDT (PVC) (SCH 40) (2") LF     305.000 10.00000 1
618 6029 CONDT (PVC) (SCH 40) (3") LF     735.000 11.00000 1
618 6033 CONDT (PVC) (SCH 40) (4") LF     585.000 12.00000 1
618 6034 CONDT (PVC) (SCH 40) (4") (BORE) LF     1,470.000 15.00000 1
618 6042 CONDT (PVC) (SCH 80) (1 1 / 4") LF 158.000 9.75000 158.000 9.75000 1
618 6046 CONDT (PVC) (SCH 80) (2") LF 16,846.000 5.90000 16,846.000 5.90000 1
618 6047 CONDT (PVC) (SCH 80) (2") (BORE) LF 1,139.000 8.65000 1,139.000 8.65000 1
618 6070 CONDT (RM) (2") LF 511.000 20.00000 561.000 21.06952 2
620 2011 ELEC CONDR (NO. 8) BARE LF     836.000 1.00000 1
620 2012 ELEC CONDR (NO. 8) INSULATED LF     836.000 1.25000 1
620 6004 ELEC CONDR (NO.12) INSULATED LF 454.000 1.15000 454.000 1.15000 1
620 6007 ELEC CONDR (NO.8) BARE LF 19,015.000 1.45000 19,015.000 1.45000 1
620 6008 ELEC CONDR (NO.8) INSULATED LF 39,212.000 1.50000 40,752.000 1.49622 2
620 6009 ELEC CONDR (NO.6) BARE LF     2,910.000 1.50000 1
620 6010 ELEC CONDR (NO.6) INSULATED LF     955.000 1.60000 1
622 6004 DCT CBL (3 NO.6) (2 INSULATED 1 BARE) LF     754.000 22.00000 1
624 2008 GROUND BOX TY A (122311) W / APRON EA     7.000 1,000.00000 1
624 6002 GROUND BOX TY A (122311) W / APRON EA 36.000 650.00000 36.000 650.00000 1
624 6010 GROUND BOX TY D (162922) W / APRON EA     21.000 1,000.00000 1
628 6051 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (SS) SS (E) GC (O) EA 3.000 5,000.00000 3.000 5,000.00000 1
628 6164 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) AL (E) PS (U) EA     5.000 5,500.00000 1
636 2001 ALUMINUM SIGNS (TY A) SF     190.000 30.00000 1
636 2002 ALUMINUM SIGNS (TY G) SF     151.000 30.00000 1
636 2003 ALUMINUM SIGNS (TY O) SF     152.000 30.00000 1
636 6002 ALUMINUM SIGNS (TY G) SF 239.000 32.00000 369.000 31.64770 2
636 6003 ALUMINUM SIGNS (TY O) SF 1,172.000 23.00000 1,172.000 23.00000 1
644 2004 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (T) EA     38.000 435.00000 5
644 2006 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (U) EA     7.000 482.28571 3
644 2025 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (T) EA     2.000 662.50000 2
644 2027 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U) EA     11.000 656.81818 4
644 2031 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U - WC) EA     1.000 727.00000 1
644 2042 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (2) SA (P) EA     4.000 771.00000 1
644 2060 REMOVE SM RD SN SUP & AM EA     305.000 56.08197 5
644 2081 IN SM RD SN SUP & AM TYTWT (1) WS (P) EA     220.000 228.58636 5
644 2082 IN SM RD SN SUP & AM TYTWT (1) WS (T) EA     27.000 296.14815 3
644 6001 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (P) EA 26.000 405.72885 28.000 399.88214 5
644 6002 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (P - BM) EA 7.000 430.00000 7.000 430.00000 1
644 6004 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (T) EA 19.000 530.00000 37.000 519.46270 5
644 6007 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (U) EA 9.000 632.00000 18.000 610.19000 4
644 6033 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U) EA 3.000 873.72000 6.000 731.86000 2
644 6037 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U - WC) EA     1.000 975.97000 1
644 6050 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (2) SA (P) EA 4.000 1,300.00000 6.000 1,250.03333 2
644 6060 IN SM RD SN SUP & AM TYTWT (1) WS (P) EA 93.000 264.61290 149.000 264.05745 7
644 6061 IN SM RD SN SUP & AM TYTWT (1) WS (T) EA 41.000 306.70732 65.000 311.13969 6
644 6068 RELOCATE SM RD SN SUP & AM TY 10BWG EA     6.000 325.00000 1
644 6071 RELOCATE SM RD SN SUP & AM TY TWT EA     1.000 450.00000 1
644 6076 REMOVE SM RD SN SUP & AM EA 193.000 95.20207 266.000 85.93865 7
647 2001 INSTALL LRSS (STRUCT STEEL) LB     430.600 6.00000 1
647 2003 REMOVE LRSA EA     1.000 600.00000 1
647 6001 INSTALL LRSS (STRUCT STEEL) LB 1,212.000 3.45000 1,956.000 3.39294 2
647 6003 REMOVE LRSA EA 11.000 1,600.00000 12.000 1,546.66667 2
650 2040 INS OH SN SUP (40 FT CANT) EA     1.000 25,000.00000 1
650 2173 REMOVE OVERHD SIGN SUP EA     1.000 2,000.00000 1
650 6032 INS OH SN SUP (30 FT CANT) EA 1.000 18,000.00000 1.000 18,000.00000 1
650 6038 INS OH SN SUP (35 FT CANT) EA 1.000 19,000.00000 1.000 19,000.00000 1
650 6045 INS OH SN SUP (40 FT CANT) EA 5.000 24,000.00000 5.000 24,000.00000 1
650 6094 INS OH SN SUP (85 FT BRDG) EA 3.000 45,000.00000 3.000 45,000.00000 1
658 2241 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) GF2 (BI) EA     18.000 28.00000 1
658 2255 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 2 (WC) GND EA     68.000 75.00000 1
658 2258 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (TYC) CTB EA     3.000 30.00000 1
658 2259 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (TYC) CTB (BI) EA     44.000 23.04545 6
658 2260 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (TYC) GF1 EA     13.000 30.00000 1
658 2261 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (TYC) GF1 (BI) EA     64.000 30.15625 7
658 2275 INSTL DEL ASSM (D - SY) SZ 2 (WC) GND EA     32.000 75.00000 1
658 2277 INSTL DEL ASSM (D - SY) SZ (TYC) CTB EA     1.000 30.00000 1
658 2279 INSTL DEL ASSM (D - SY) SZ (TYC) GF1 EA     1.000 30.00000 1
658 2300 INSTL DEL ASSM (D - DW) SZ 2 (WC) GND EA     48.000 75.00000 1
658 2315 INSTL OM ASSM (OM - 2Y) (WC) GND EA     24.000 48.00000 1
658 2328 REMOVE DELIN & OBJECT MARKERS ASSMS EA     201.000 20.00000 2
658 2337 INSTL OM ASSM (OM - 2Z) (FLX) GND (BI) EA     31.000 56.32258 3
658 2339 INSTL OM ASSM (OM - 2Y) (WC) GND (BI) EA     63.000 48.61000 2
658 2342 INSTL OM ASSM (OM - 2X) (FLX) (GND) EA     6.000 35.00000 1
658 6001 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) GND EA     46.000 47.77174 2
658 6002 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) GND (BI) EA     12.000 48.75000 1
658 6004 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) SRF EA 92.000 135.00000 92.000 135.00000 1
658 6008 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) GF2 (BI) EA     51.000 28.47059 2
658 6010 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 2 (WC) GND EA     3.000 42.00000 1
658 6011 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 2 (WC) GND (BI) EA 14.000 31.00000 14.000 31.00000 1
658 6013 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (BRF) CTB EA     178.000 7.28090 2
658 6014 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (BRF) CTB (BI) EA     30.000 56.66667 6
658 6016 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (BRF) GF1 (BI) EA     121.000 21.55372 6
658 6018 INSTL DEL ASSM (D - SY) SZ 1 (FLX) GND EA     26.000 48.75000 1
658 6020 INSTL DEL ASSM (D - SY) SZ 1 (FLX) SRF EA     9.000 120.00000 1
658 6026 INSTL DEL ASSM (D - SY) SZ (BRF) CTB EA     479.000 6.36326 2
658 6047 INSTL OM ASSM (OM - 2Y) (WC) GND EA     30.000 58.36000 1
658 6048 INSTL OM ASSM (OM - 2Z) (FLX) GND EA 33.000 45.00000 35.000 67.00000 3
658 6049 INSTL OM ASSM (OM - 2Z) (FLX) GND (BI) EA 52.000 39.87538 129.000 78.88659 8
658 6051 INSTL OM ASSM (OM - 3L) (FLX) SRF EA     2.000 275.00000 1
658 6054 INSTL OM ASSM (OM - 3R) (FLX) SRF EA     2.000 275.00000 1
658 6060 REMOVE DELIN & OBJECT MARKER ASSMS EA 178.000 17.00562 251.000 17.12602 4
658 6061 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (BRF) GF2 EA     50.000 6.00000 1