AVERAGE LOW BID UNIT PRICE - CONSTRUCTION - BROWNWOOD DISTRICT

Last Update: Monday, March 31, 2014
ITEMS 610 2072 TO 690 2040
Items Items Bid Code Range
0100 - 0192
0216 - 0275
0310 - 0354
0400 - 0497
0500 - 0560
0610 - 0690
0784 - 0784
0800 - 0800
1003 - 1134
2083 - 2121
3213 - 3278
4429 - 4658
5974 - 5974
6007 - 6834
8251 - 8835
610 2072 - 690 2040
Item No Description Units March 31, 2014 Twelve Month Moving Usage
Quantity Avg Bid Quantity Avg Bid
610 2072 REMOVE RDWY ILL ASSEM EA     1.000 350.00000 1
610 2076 REMOVE RD IL ASM (SPECIAL) EA     5.000 350.00000 1
613 2005 HI MST IL POLE (150 FT) ( 80 MPH) EA     6.000 21,500.00000 1
614 2005 HI MST IL ASM (12 - 400 WT) ASYM (TY A) SHLD EA     6.000 25,200.00000 1
618 2034 CONDT (PVC) (SCHD 80) (2") LF     6,935.000 9.33634 5
618 2035 CONDT (PVC) (SCHD 80) (2") (BORE) LF     1,516.000 14.95792 2
620 2009 ELEC CONDR (NO. 6) BARE LF     4,316.000 1.20000 1
620 2010 ELEC CONDR (NO. 6) INSULATED LF     9,714.000 1.30000 1
620 2011 ELEC CONDR (NO. 8) BARE LF     3,313.000 .96455 3
620 2012 ELEC CONDR (NO. 8) INSULATED LF     1,798.000 1.13297 3
624 2007 GROUND BOX TY A (122311) EA     4.000 1,232.00000 1
624 2008 GROUND BOX TY A (122311) W / APRON EA     28.000 698.21429 2
624 2014 GROUND BOX TY D (162922) W / APRON EA     13.000 1,043.07692 2
624 2034 REMOVE EXISTING GROUND BOXES EA     2.000 110.00000 1
628 2055 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) AL (E) PS (U EA     1.000 4,385.00000 1
628 2338 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) AL (E) SP (U EA     2.000 5,200.00000 1
636 2001 ALUMINUM SIGNS (TY A) SF     32.000 82.00000 1
644 2001 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (P) EA     101.000 491.70297 6
644 2004 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (T) EA     14.000 506.07143 2
644 2006 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (U) EA     6.000 625.00000 1
644 2007 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SB (P) EA     2.000 347.20000 1
644 2017 IN SM RD SN SUP & AM TYFRP (1) UA (P) EA     6.000 450.00000 1
644 2025 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (T) EA     2.000 907.50000 2
644 2027 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U) EA     1.000 900.00000 1
644 2056 RELOCATE SM RD SN SUP & AM TY 10BWG EA     15.000 323.33333 2
644 2060 REMOVE SM RD SN SUP & AM EA     139.000 68.92662 6
644 2081 IN SM RD SN SUP & AM TYTWT (1) WS (P) EA     24.000 437.50000 2
644 2082 IN SM RD SN SUP & AM TYTWT (1) WS (T) EA     8.000 450.00000 1
658 2241 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) GF2 (BI) EA     120.000 35.05000 3
658 2259 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (TYC) CTB (BI) EA     97.000 21.24742 4
658 2261 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (TYC) GF1 (BI) EA     48.000 29.25000 3
658 2277 INSTL DEL ASSM (D - SY) SZ (TYC) CTB EA     115.000 25.00000 1
658 2315 INSTL OM ASSM (OM - 2Y) (WC) GND EA     58.000 57.58621 3
662 2004 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (W) 4" (SLD) LF     158,848.000 .23000 1
662 2014 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (W) 12" (SLD) LF     265.000 5.30000 1
662 2015 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (W) 18" (SLD) LF     38.000 9.00000 1
662 2016 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (W) 24" (SLD) LF     24.000 11.00000 1
662 2032 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (Y) 4" (SLD) LF     157,620.000 .23000 1
662 2037 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (Y) 12" (SLD) LF     92.000 5.55000 1
662 2054 WK ZN PAV MRK REMOV (REFL) TY II - A - A EA     3,880.000 3.00000 1
662 2064 WK ZN PAV MRK REMOV (W) 4" (BRK) LF     2,340.000 .77000 1
662 2067 WK ZN PAV MRK REMOV (W) 4" (SLD) LF     49,232.000 .44331 3
662 2099 WK ZN PAV MRK REMOV (Y) 4" (SLD) LF     80,434.000 .44169 3
662 2113 WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB) TY W EA     8,964.000 1.13108 3
662 2115 WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB) TY Y - 2 EA     31,607.000 1.06264 3
666 2003 REFL PAV MRK TY I (W) 4" (BRK) (100MIL) LF     220.000 .66000 1
666 2027 REFL PAV MRK TY I (W) 8" (BRK) (100MIL) LF     285.000 1.00000 1
666 2030 REFL PAV MRK TY I (W) 8" (DOT) (100MIL) LF     523.000 .41000 1
666 2036 REFL PAV MRK TY I (W) 8" (SLD) (100MIL) LF     4,299.000 .60322 3
666 2045 REFL PAV MRK TY I (W) 18" (SLD) (100MIL) LF     726.000 5.18455 3
666 2048 REFL PAV MRK TY I (W) 24" (SLD) (100MIL) LF     673.000 10.08504 3
666 2069 REFL PAV MRK TY I (W) (DBL ARROW) (100MIL EA     1.000 150.00000 1
666 2105 REFL PAV MRK TY I (Y) 4" (BRK) (100MIL) LF     1,220.000 .60000 1
666 2111 REFL PAV MRK TY I (Y) 4" (SLD) (100MIL) LF     4,922.000 .60000 1
666 2152 REF PAV MRK TY II (W) 8" (LNDP) LF     129.000 1.00000 1
666 2153 REF PAV MRK TY II (W) 8" (SLD) LF     8,670.000 .25000 1
666 2156 REF PAV MRK TY II (W) 18" (SLD) LF     739.000 2.00000 1
666 2157 REF PAV MRK TY II (W) 24" (SLD) LF     732.000 2.00000 1
666 2160 REF PAV MRK TY II (W) (ARROW) EA     67.000 35.00000 1
666 2165 REF PAV MRK TY II (W) (DBL ARROW) EA     1.000 110.00000 1
666 2169 REF PAV MRK TY II (W) (RR XING) EA     10.000 210.00000 1
666 2173 REF PAV MRK TY II (W) (WORD) EA     57.000 40.00000 1
666 2189 PAVEMENT SEALER 4" LF     405.000 .28000 1
666 2227 PAVEMENT SEALER SYMBOL EA     2.000 33.60000 1
666 2391 RE PM TY II (ACC PRK) (BL & WH) LG W / BORDER EA     1.000 150.00000 1
668 2103 PREFAB PAV MRK TY C (W) (12") (SLD) LF     57.000 6.33000 1
668 2105 PREFAB PAV MRK TY C (W) (24") (SLD) LF     96.000 12.38000 1
668 2106 PREFAB PAV MRK TY C (W) (ARROW) EA     32.000 204.81250 4
668 2116 PREFAB PAV MRK TY C (W) (WORD) EA     34.000 297.29412 4
668 2181 PRE PM TY C (ACC PRK) (BL & WH) LG W / BORDER EA     2.000 246.40000 1
672 2012 REFL PAV MRKR TY I - C EA     5,587.000 2.43636 4
672 2015 REFL PAV MRKR TY II - A - A EA     26,959.000 2.34645 6
672 2017 REFL PAV MRKR TY II - C - R EA     1,611.000 2.76534 2
677 2001 ELIM EXT PAV MRK & MRKS ( 4") LF     65,579.000 .05464 2
677 2005 ELIM EXT PAV MRK & MRKS (12") LF     140.000 2.50000 1
677 2036 ELIM EXT PAV MRK & MRKS (METHOD A) SY     2,068.000 1.10000 1
678 2001 PAV SURF PREP FOR MRK ( 4") LF     405.000 .11000 1
678 2015 PAV SURF PREP FOR MRK (SYMBOL) EA     2.000 22.40000 1
680 2009 INS HY TRF SIG (DPT SUP CNT AND CAB) (IS EA     1.000 13,200.00000 1
681 2001 TEMP TRAF SIGNALS EA     2.000 18,000.00000 1
682 2001 BACK PLATE (12 IN) (3 SEC) EA     13.000 79.00000 1
682 2002 BACK PLATE (12 IN) (4 SEC) EA     6.000 140.00000 2
682 2022 VEH SIG SEC (12 IN) LED (GRN ARW) EA     7.000 220.00000 1
682 2023 VEH SIG SEC (12 IN) LED (GRN) EA     8.000 210.00000 1
682 2024 VEH SIG SEC (12 IN) LED (YEL ARW) EA     9.000 200.00000 1
682 2025 VEH SIG SEC (12 IN) LED (YEL) EA     12.000 250.00000 2
682 2026 VEH SIG SEC (12 IN) LED (RED ARW) EA     2.000 220.00000 1
682 2027 VEH SIG SEC (12 IN) LED (RED) EA     17.000 238.23529 2
682 2066 PED SIG SEC (12 IN) LED (COUNTDOWN) EA     14.000 907.14286 2
684 2009 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) ( 4 CONDR) LF     110.000 5.50000 1
684 2012 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) ( 7 CONDR) LF     1,963.000 3.50977 2
684 2017 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) (12 CONDR) LF     1,274.000 5.31531 2
685 2001 INSTALL RDSD FLASH BEACON ASSEMBLY EA     6.000 4,950.00000 1
685 2003 REMOVE RDSD FLASH BEACON ASSEMBLY EA     6.000 550.00000 1
685 2004 INSTL RDSD FLSH BEACON ASSM (SOLAR PWRD EA     2.000 9,350.00000 1
686 2037 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (36') LUM EA     1.000 9,100.00000 1
686 2045 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (44') LUM EA     2.000 10,200.00000 1
686 2053 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (50') LUM EA     1.000 20,700.00000 1
686 2281 RELOC TRF SG PL AM (S) (STRAIN POLE) EA     2.000 8,250.00000 1
687 2001 PED POLE ASSEMBLY EA     9.000 1,772.22222 2
690 2016 REMOVAL OF SPAN CABLE ASSM LF     226.000 2.20000 1
690 2018 INSTALL OF SPAN CABLE ASSM LF     274.000 7.70000 1
690 2025 REPLACE OF SIGNAL HEAD ASSM EA     4.000 1,540.00000 1
690 2028 REPLACE OF SIGNAL RELATED SIGNS EA     4.000 550.00000 1
690 2036 INSTALL OF FND FOR GROUND MNT CABINETS EA     1.000 4,950.00000 1
690 2040 INSTALL OF CONTROL CABINET (GRND MNT) EA     1.000 1,210.00000 1